Connecting...

W1siziisijiwmtyvmduvmtmvmdivmzivmtyvnzuzl3zvbhquanbnil0swyjwiiwidgh1bwiilciyntywedewmfx1mdazyyjdxq

Project Manager

Job Title: Project Manager
Contract Type: Contract
Location: Brussels
Industry:
Salary: Negotiable
Start Date: Asap
Reference: 69372-ITBEL-SED_1493739558
Contact Name: Sebastien Guerard
Contact Email: Sebastien.Guerard@volt.eu.com
Job Published: May 02, 2017 16:39

Job Description

Please note that we are looking for a PROJECT MANAGER for our customer Crisiscentrum van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - BE-Alert project.

De Algemene Directie Crisiscentrum staat 24u/24 ten dienste van de federale regering voor dossiers i.v.m. noodplanning en interdepartementaal beheer van noodsituaties en
grote gebeurtenissen.
Het Crisiscentrum verzamelt, analyseert en verspreidt op permanente basis relevante informatie voor de beleidsmatige en uitvoerende overheden. Deze rol van algemene
waakzaamheid biedt de regering de mogelijkheid om snel en nauwgezet op te treden wanneer een situatie dat vereist. De infrastructuur en de expertise van het Crisiscentrum
zijn eveneens beschikbaar voor het interdepartementale beheer en de nationale coördinatie van noodsituaties.

Takenbeschrijving:
Je zal verantwoordelijke zijn voor deelprojecten binnen het Be-Alert project.
De taken die je zal uitvoeren bij elk van deze projecten zijn o.a.:
- Formuleren van inhoudelijke technische adviezen en ondersteunen van het
team en de klanten, teneinde het implementatieproces van het project Be-Alert
soepel en op klantvriendelijke manier te laten verlopen en een "state of the art"
burgeralarmeringsysteem aan te bieden
- Volgt de internationale initiatieven op met betrekking tot het alarmeren van de
bevolking en onderzoekt continue de mogelijke integratie van bijkomende
alarmeringskanalen, implementeert en controleert
- Beheerst en bewaakt de integriteit, eigendomsrechten, kwaliteit en
beschikbaarheid van de vergaarde data
- Beheert de facturatie van de burgeralarmeringsnetwerk
- Onderhandelt met verschillende partijen, waaronder telecom-operatoren,
ASTRID, internet-providers, digital television suppliers, BIPT.
- Stelt technische modaliteiten op ter voorbereiding van de Koninklijke Besluiten
voor de toepassing van Cell Broadcast en Alert-SMS, nodig voor een state of
the art burgeralarmering, en ziet toe op de correcte toepassing ervan.

Technische competenties:
Voor het uitvoeren van de basistaken is het noodzakelijk dat je een goede kennis hebt
van :

a) Technische vaardigheden :
-Datacommunicatie (LAN, WAN, IPVPN, IP, leased lines, …)
-Netwerkarchitectuur (router, switch, …)
-IP geörienteerde communicatiesystemen (Video, social media, … )
GIS (Graphical Information System)
Database
-Beveiliging van de gegevens ( SSL, encryptietechnieken)

b) Reglementering en wetgeving
-Wetgeving op de overheidsopdrachten
-Wetgeving Bescherming persoonlijke levenssfeer
-
c. Methodologieën
-_ Business geörienteerde analyse van toepassingen
-_ Projectbeheer ( type PRINCE2, PMI, …)

Gedragsgerichte competenties:
· Je beschikt over de inzet de wil en de ambitie om meerdere projecten op te volgen
en hiervoor de nodige acties te ondernemen om tot de gewenste resultaten te
komen;
· Je bent in staat om de juiste verbanden te leggen tussen informatie met
verschillende inhouden, afkomstig uit verschillende bronnen;
· Je kunt zelfstandig werken en je zoekt op eigen initiatief naar oplossingen voor
problemen die zich stellen;
· Je bespreekt problemen en projecten met andere teamleden om zo tot een
oplossing te komen;
· Je past de inhoud van je advies aan, aan de noden van de gesprekspartner;
· Je bent leergierig en neemt initiatief om kennis te verwerven om de uitvoering van
je taken te optimaliseren.

Duration = ASAP for 160 mandays

Languages = Dutch + passive knowledge of French + English

Location = Stad Brussel (Brussel, Koninklijke Wijk)