Connecting...

W1siziisijiwmtyvmduvmtmvmdivmzivmtyvnzuzl3zvbhquanbnil0swyjwiiwidgh1bwiilciyntywedewmfx1mdazyyjdxq

Project Leader

Job Title: Project Leader
Contract Type: Contract
Location: East Flanders
Salary: Negotiable
Start Date: ASAP
Reference: 68867-ITBEL-SED_1488360500
Contact Name: Sebastien Guerard
Contact Email: Sebastien.Guerard@volt.eu.com
Job Published: March 01, 2017 09:28

Job Description

Projectleider

Doelstellingen

Coördineren van multi-utility synergieprojecten vanaf ontwerpfase over uitvoeringsfase tot en met de oplevering aan de synergiepartners, teneinde een hoge en correcte servicegraad en tevredenheid over de in synergie uitgevoerde projecten te realiseren.
Een synergiewerk, met een dermate complexiteit en omvang dat het door de synergiebeheerder wordt weerhouden voor opvolging, wordt aanzien als een project waarbij de verschillende rollen bij de partners en gemeentebesturen, andere nutsmaatschappijen, de aannemer(s), ... worden aanzien als het projectteam.
Projectleider en zijn projectteam

Binnen dit projectteam neemt de projectleider de trekkersrol op zich om via coördinatie en facilitatie onderstaande doelstellingen te realiseren:
*In consensus tot een planning komen
*kostenefficiëntie via het economisch optimum nastreven
*Een uitvoerbaar en economisch zo optimaal mogelijk ontwerp realiseren


Taken en activiteiten

Projecten beheren en projectteam(s) aansturen

Project -en ontwerpplanning
*zelfstandig instaan voor het projectbeheer van de toegewezen projecten
*Opnemen van de trekkersrol binnen een projectteam
*Aanspreekpunt voor de verschillende maatschappijen bij problemen die een impact hebben op het project.
*Opmaken van een projectplan en onderzoeken van de haalbaarheid van de gevraagde leveringstermijnen in overleg met de studiediensten van de betrokken synergiepartners of gemeentelijke en bovengemeentelijke partners. Het projectplan bevat concrete deelresultaten die toelaten de werkelijke vooruitgang van het project te toetsen aan het plan in elke fase(milestoneplanning).
*Bewaken van de technische integratie en de uitvoerbaarheid van de programma's in de ontwerpfase, door technische overleg- en afstemmingsvergaderingen in te richten tussen de betrokken ontwerpers.
*Reserveren van de nodige ontwerpcapaciteit, aannemerscapaciteit en toezichtcapaciteit.
*Coördineren van de betrokken ontwerpers en studieburelen in de ontwerpfase bij de verschillende vennoten en stakeholders, rekening houdend met de interne processen binnen de desbetreffende organisatie, zodat een coherent geheel wordt afgeleverd.
*Opvolgen van de voortgang van de projecten, nemen van remediërende acties en opmaken van de nodige voortgangsrapportering ten behoeve van de hiërarchie.
*Opstellen van het faseringsplan.
*Opstellen van het communicatieplan.
*Beheren van de contactmatrix.

Projectcoördinatie - en opvolging
*Verantwoordelijk voor het financieel resultaat van het project.
*Opvolgen van de resultaten van het project tov het projectplan (functioneel resultaat, planning, budget) in elke fase aan de hand van structurele opvolgvergaderingen.
*Coördineren van de 'public relations' van het project door de communicatie naar het publiek te (laten) verzekeren. Inschatten van de communicatie momenten.
*Afstemmen en opvolgen van de uitvoeringsfase tussen de uitvoerders (aannemers en eigen personeel vennoten) door middel van coördinatievergaderingen.
*Bewaken dat veiligheidscoordinatie is geborgd.
*Aansturen van de betrokken (piloot)toezichter(s) in de uitvoeringsfaze.
*Aanwezig zijn bij de oplevering.
*Leidinggeven aan het projectteam (ook externen (andere nutsmaatschappijen, aannemers, studiebureaus, …
*Bewaken van de globale mobiliteit alsook samen met de (piloot)toezichter opvolgen van de "minder hinder" op de werven (signalisatie, kwaliteit, ...)
*
Optreden als eerste aanspreekpunt voor activiteiten

*Optreden als contactpersoon (SPOC) voor alle betrokken partijen van een synergieproject
*Nauw contact houden met mobiliteitsdiensten, politie, gemeente-opzichters, …
*Coördineren van de PR van de synergieprojecten
*Toelichtingen en presentaties verzorgen
*Faciliteert en zit het Regionaal Operationeel Overleg voor.

Rapporteren aan en overleggen met de synergiebeheerder

*Rapporteren over het verloop, de timing en de initiële budgetten van een project
*Planning en prioriteiten regelmatig bespreken
*Knelpunten in de dagelijkse gang van zaken bespreken en oplossingen voorstellen
*Overleggen over strategisch belangrijke dossiers en projecten
*Voorbereiden van de projectconcepten, ondersteunt de synergiebeheerder bij het ontwikkelen van een concept.
*Collegiaal bijdragen aan de resultaten van de synergiepartners
*Instaan voor kennisoverdracht tussen collega's
*Regelmatig uitwisselen van ervaring (best practices) i.f.v. de optimalisering van de samenwerking.


Profielvereisten
*Master - technische oriëntatie
*Goed inzicht in de werking van en samenhang tussen de activiteiten van de verschillende nutsmaatschappijen en partnerbedrijven
*Minimum 3 jaar ervaring: projectbeheer, uitbating infrastructuur bij één van de vennoten
*Neemt eigen initiatief, communiceert vlot, analytisch, werkt vlot samen.
*Ervaring in een Multi party omgeving is een pluspunt