Connecting...

W1siziisijiwmtyvmduvmtmvmdivmzivmtyvnzuzl3zvbhquanbnil0swyjwiiwidgh1bwiilciyntywedewmfx1mdazyyjdxq

Project Manager

Poste: Project Manager
Type de contrat: Durée indéterminée
Lieu: Brussels, Brussels
Industrie:
IT
Un salaire: Negotiable
Date de début: ASAP
Référence: 68028-ITBEL-QUD
Nom du contact: Quentin Destat
Email du contact: Quentin.Destat@volt.eu.com
Job Publié: November 09, 2016 13:20

Description de l'emploi

Project Manager

Job description
*Ervoor zorgen dat projecten van meer dan 2000 mandagen op tijd worden opgeleverd, binnen het voorziene budget, de voorziene planning en de voorziene kwaliteit. Het gaat om systeemintegratieprojecten met hoge complexiteit, kriticiteit en met realtime componenten.
*Ownership nemen over zijn/haar projecten en over de oplossing die hij/zij moet opleveren.
*Een team met meer dan 20 personen samenstellen voor de duur van het project; de teamleden motiveren en aansturen om de verwachtingen te overstijgen.
*Het financiële beheer van de projecten verzekeren, de ressources, de competenties en de teamcapaciteit optimaal inzetten. De coördinatie verzorgen wanneer een deel van de oplossing door een of meer externe partijen wordt aangeleverd. Instaan voor de interfaces en de migratie alsook voor de uitrolstrategie.
*Een netwerk van architecten en klanten uitbouwen voor het beheer van de scope, beslissingen nemen, garanderen dat het doel centraal blijft staan in de discussie, de beslissingen en het risicobeheer. Proactief op zoek gaan naar optimalisaties en risicobeperkende maatregelen alsook naar een vereenvoudiging van de oplevering.
*Klassieke beheerdeliverables opleveren: Project management plan (PID), planning, risicobeheer, projectstatusrapportering. De kwaliteit van de deliverables van zijn/haar directe medewerkers beoordelen. Projecten opleveren volgens de waterval- en agilemethode. De voortgang van projecten opvolgen aan de hand van EVM-technieken.
*Op regelmatige basis communiceren met het management en de klant om de scope en de businesswaarde die aan de klant wordt opgeleverd, te beheren.
**************************
*Veiller à ce que des projets de plus de 2000 jours-homme soient livrés à temps et en respectant le budget, le planning et la qualité prédéfinis. Il s'agit de projets d'intégration système d'une complexité et criticité élevées et avec des composants en temps réel.
*Faire preuve d'engagement vis-à-vis de ses projets et de la solution à livrer.
*Constituer une équipe de plus de 20 personnes pour la durée du projet ; motiver et encourager les membres de l'équipe à dépasser les attentes lors de cette réception.
*Assurer la gestion financière du programme, gérer les ressources, les compétences et la capacité de l'équipe de façon optimale. Garantir la coordination si une partie de la solution est livrée par une ou plusieurs parties externes. Se charger des interfaces et de la migration ainsi que de la stratégie de déploiement.
*Établir un réseau d'architectes et de clients pour gérer la portée des projets, prendre des décisions, veiller à ce que l'objectif occupe une place centrale dans la discussion, les décisions et la gestion des risques. Rechercher des optimalisations et des mesures pour limiter les risques de façon proactive, ainsi qu'une simplification de la réception.
*Livrer des délivrables de gouvernance de projet classiques : Project management plan (PID), planning, gestion des risques, reporting de statut de projet.
*Évaluer la qualité des délivrables de ses collaborateurs directs. Livrer des projets selon la méthode cascade ou agile. Effectuer le suivi de l'état d'avancement des projets à l'aide de techniques EVM.
*Communiquer de façon régulière avec le management interne et le client afin de gérer la portée et la valeur business livrée au client.
Requirements
*Master- of bachelordiploma in informatica en 15 jaar werkervaring, waarvan minstens 5 à 10 jaar ervaring als projectmanager
*Certificatie in project management (Prince II, PMI, ...) is noodzakelijk, een bijkomende certificatie is een pluspunt
*Kennis van ITIL, SCRUM of quality management (bv. ISO) is een vereiste
*Kennis Nederlands, Frans en Engels (professioneel niveau)
*Vaardigheden op het vlak van systeemintegratieoplossing, met inbegrip van packages, infrastructuurcomponenten en componenten op maat
*Aantoonbare ervaring in de succesvolle oplevering van 2 gelijkaardige projecten
**************************
*Diplôme de maîtrise ou bachelier en informatique et 15 ans d'expérience professionnelle, dont au moins 5 à 10 ans d'expérience en tant que project manager.
*Une certification en project management (Prince II, PMI, ...) est requise.
*Connaissance d'ITIL, SCRUM ou quality management (par ex. ISO) est une exigence.
*Connaissance du français, néerlandais et anglais (à un niveau professionnel).
*Compétences en solutions d'intégration système, y compris paquets, composants sur mesure et composants d'infrastructure.
*Expérience probante dans la réception réussie de 2 projets similaires.